Zakończyły się prace przy przebudowie drogi Czempiń – Iłówiec

Zakończyły się roboty budowlane przy przebudowie drogi powiatowej Czempiń – Iłówiec. 

Prace zostały przeprowadzone na długości 1905 metrów. Istniejąca nawierzchnia została wzmocniona geosiatką o szerokości 1 metra po obu stronach jezdni oraz wyrównana masą bitumiczną o grubości 3 cm. Na zjazdach na pola wyłożona została nawierzchnia tłuczniowa. Prace obejmowały również wzmocnienie poboczy oraz odtworzenie rowów. Ponadto odnowione zostało oznakowanie pionowe oraz poziome. Przebudowane zostały także przepusty.

Tegoroczna przebudowa drogi była kontynuacją zeszłorocznej inwestycji na odcinku Czempiń – Iłówiec.

Przebudowa drogi, której koszt wyniósł 580 tys. złotych, sfinansowana została z budżetu Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz Gminy Czempiń, która partycypowała w kosztach inwestycji w trzydziestu procentach.

Wykonawcą robót było Konsorcjum DROMOST PLUS Sp. z o.o. oraz  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera.

Pliki do pobrania

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo