ZAWIADOMIENIE - VIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

Zawiadamiamy, że VIII (nadzwyczajna) sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się w dniu 14 lipca 2015 roku o godz. 16.00  w sali nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

    1. zmiany Uchwały nr V/56/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.   w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (1)” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa  I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” (druk nr 73),

    2. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 74),

    3. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 – 2026 (druk nr 75).

       4. Wnioski i oświadczenia radnych.

       5. Zakończenie sesji

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo