XXX sesja - uchwały

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 25 października 2017 roku:

1)    uchwała Nr XXX/285/17 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska
na obszarze Powiatu Kościańskiego,

2)    uchwała Nr XXX/286/17 w sprawie przyjęcia apelu Radnych Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego działań w zakresie regulacji Kanału Prut, Kanału Mosińskiego i Kościańskiego Kanału Obry,

3)    uchwała Nr XXX/287/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu  rehabilitacji zawodowej
i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych,

4)    uchwała Nr XXX/288/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

5)    uchwała Nr XXX/289/17 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego, województwo kujawsko-pomorskie,

6)    uchwała Nr XXX/290/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

7)    uchwała Nr XXX/291/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 – 2028.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo