XXXIV sesja - uchwały

Na XXXIV posiedzeniu Rady Powiatu Kościańskiego, które odbyło się 31 stycznia 2018 roku, podjęto następujące uchwały:

1)    uchwała nr XXXIV/320/18 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród
i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

2)    uchwała nr XXXIV/321/18 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród
i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

3)    uchwała nr XXXIV/322/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu Kościańskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

4)    uchwała nr XXXIV/323/18 zmieniająca uchwałę Nr XV/143/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

5)    uchwała nr XXXIV/324/18 w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej
w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2020”,

6)    uchwała nr XXXIV/325/18 w sprawie nabycia od Gminy Śmigiel w formie darowizny działek położonych w Nietążkowie,

7)    uchwała nr XXXIV/326/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

8)    uchwała nr XXXIV/327/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 – 2028,

9)    uchwała nr XXXIV/328/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku,

10) uchwała nr XXXIV/329/18 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2017 roku,

11) uchwała nr XXXIV/330/18 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2017 roku,

12) uchwała nr XXXIV/331/18 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu
i Finansów w 2017 roku.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo