XVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego - uchwały

W środę, 17 sierpnia 2016 roku, w sali SP ZOZ w Kościanie odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego.

 

 

Podczas posiedzenia radni rozpatrzyli i podjęli następujące uchwały:

 

1)    Uchwała Nr XVIII/179/16 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska,

2)    Uchwała Nr XVIII/180/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XVI/156/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3)    Uchwała Nr XVIII/181/16 w sprawie uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego”,

4)    Uchwała Nr XVIII/182/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn – Osowo – Stankowo – granica powiatu”,

5)    Uchwała Nr XVIII/183/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Miasta Kościana – droga wojewódzka nr 308”,

6)    Uchwała Nr XVIII/184/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego
na rok 2016,

7)    Uchwała Nr XVIII/185/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 – 2028.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo