XII WIELKOPOLSKI KONKURS TEOLOGICZNY „Chodź za mną”

26  maja 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu odbył się kolejny Wielkopolski Konkurs Teologiczny.

Tegoroczna, 12 już edycja konkursu nosiła tytuł zaczerpnięty z Ewangelii św. Mateusza „Chodż za mną” (Mt, 19,22). Organizatorki konkursu zainspirowała przypowieść o bogatym młodzieńcu, który odchodzi smutny, gdyż nie jest na tyle odważny, aby podjąć wyzwanie Jezusa. Drugim impulsem do podjęcia tego tematu było ogłoszenie przez Papieża Franciszka Roku Życia Konsekrowanego, który przeżywamy Kościele pod hasłem „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.

Udział w konkursie zgłosiło 63 uczniów z 22 szkół z Diecezji Poznańskiej  i Kaliskiej.  Poziom konkursu był bardzo wysoki. Każdy uczestnik konkursu, studiując literaturę określoną w regulaminie, pogłębił swoją wiedzę teologiczną o istocie powołania w Kościele. Organizatorki konkursu – Jolanta Owsianna, katechetka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu i Anna Buksalewicz, katechetka z Zespołu Szkół w Krzywiniu, są pewne, że oprócz zdobytej wiedzy uczestnicy konkursu  podejmą próbę odczytania własnego powołania i miejsca w Kościele oraz będą budowali swoją wiarę na wzorze autentycznego świadectwa Jezusa.

Pierwsze miejsce zajęła Agata Kozielczyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie, drugie miejsce Jagoda Rajewska z I LO im. O Kolberga w Kościanie, a trzecie miejsce Anna Szymkowiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

Organizacja konkursu jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu lokalnych samorządów – Starostwa Powiatowego w Kościanie i Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń oraz dzięki kapłanom Dekanatu Krzywińskiego i Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Darczyńcy są fundatorami cennych nagród książkowych dla wszystkich uczestników konkursu.

Na zdjęciu - dorośli stojący od lewej: Anna Buksalewicz - organizatorka konkursu, Rafał Szłapka - pedagog w ZSP w Krzywiniu, ks. prałat Józef Srogosz -  proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Krzywiniu, Jacek Nowak - Burmistrz MiG Krzywiń, ks. Maksymilian Kamza - Dziekan Krzywiński, Jolanta Owsianna - organizatorka konkursu. W środku laureatki Konkursu: od lewej III miejsce Anna Szymkowiak ZSP w Krzywiniu, I miejsce Agata Kozielczyk LO im. J. Wybickiego w Śremie, II miejsce Jagoda Rajewska I LO im. O. Kolberga w Kościanie.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo