Wywieśmy biało-czerwoną! Pamiętajmy!

Szanowni Państwo,

W tym roku przypada wyjątkowa, 90. rocznica zwycięstwa naszych przodków w Powstaniu Wielkopolskim. Jest to wydarzenie, zwycięstwo, które nie ma precedensu w naszej ogólnopolskiej historii. Powinniśmy o nim pamiętać i na tej pamięci budować własną tożsamość, z której będziemy mogli być dumni.

Dla uczczenia, a jednocześnie przypomnienia mieszkańcom Powiatu Kościańskiego tej wyjątkowej karty naszej historii, samorządy Ziemi Kościańskiej zorganizowały 28 września piknik historyczny „Spotkanie z Historią” na hipodromie w Racocie. Teraz, gdy zbliża się dzienna rocznica wybuchu powstania zwracam się do Państwa z prośbą o udekorowanie w dniach 27 i 28 grudnia 2008 roku naszych domów biało-czerwonymi flagami. Niech będzie to zewnętrzny wyraz naszej pamięci o zwycięstwie i jego bohaterach.

Z poważaniem

                                                                            Andrzej Jęcz
                                                                            (-)
                                                                            Starosta Kościański

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo