Wystawa prac w Ośrodku Wsparcia

Przed Świętami Wielkiej Nocy największa sala w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie zamieniała się w salę wystawienniczą. Podopieczni Ośrodka prezentowali zaproszonym gościom wykonane pod opieką terapeutów różnorodne prace. 

Wystawa zorganizowana w poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku przyciągnęła liczne grono gości na czele z Bernardem Turskim, Starostą Kościańskim i Stefanem Stachowiakiem, Wicestarostą Kościańskim.  – Wszystkie rzeczy, które możemy oglądać na wystawie to efekt ciężkiej pracy naszych uczestników – podkreśla Kinga Poniży, kierownik ośrodka. Zajęcia plastyczne i prace ręczne są doskonałą formą terapii, która daje wiele radości i satysfakcji. Podopieczni ośrodka, którzy w ciągu roku biorą udział w różnych przedsięwzięciach artystycznych i aktywizujących, tak jak wszyscy lubią być nagradzani i chwaleni. Ta wystawa, pięknie wykonanych świątecznych dekoracji  - zaznacza K. Poniży - jest ukoronowaniem pewnego etapu pracy.

Na tegorocznej wystawie szczególną uwagę przykuwały wielkanocne wiszące stroiki, koszyki pełne malowanych jajek, słomiane zające i kury oraz strusie, oklejane sznurkami i różnymi ziarnami jaja. 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo