Wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Kościański, Bernard Turski wyróżnił i przyznał nagrody pedagogom i nauczycielom z placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. 

Nagrody i gratulacje zostały przekazane nauczycielom i pedagogom podczas akademii i spotkań organizowanych przez szkoły i poradnię w dniach 12 i 13 października 2017 roku.

Wyróżnienia otrzymali:

-  Monika Oleszak, zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie – uczy fizyki, informatyki, technologii informatycznej i przedmiotów zawodowych,

- Karolina Brzozowska – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie – uczy historii,

- Romana Woroch - nauczyciel w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie – uczy przedmiotów zawodowych,

- Magdalena Tomczak – pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie,

- Magdalena Kostyk – nauczyciel w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie, uczy języka niemieckiego,

- Magdalena Dyszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie,

- Grażyna Majchrzycka, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie.  

 

fot. ZSP w Kościanie

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo