Wyjątkowy jubileusz OSP w Turwi

Jubileusz 85-lecia istnienia świętowała w ostatnią sobotę, 15 lipca 2017 roku, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Turwi.

W uroczystościach jubileuszowych oprócz członków i przyjaciół jednostki wzięli także udział samorządowcy Ziemi Kościańskiej ze starostą Bernardem Turskim na czele.

Starosta w swoich życzeniach dla jednostki przekazanych Prezesowi Zarządu Eugeniuszowi Bryszakowi napisał m.in.: „Inicjatywa założenia w 1932 roku straży pożarnej w Turwi wpisała się w piękna tradycję Wielkopolski, tradycję współodpowiedzialności za los innych, współpracy i współdziałania, które buduje porozumienie i pozwala sprostać trudom codzienności. Turew i jej mieszkańcy mają szacunek do przeszłości, ale także potrafią tworzyć i rozwijać. Dzięki temu OSP w Turwi nie tylko istnieje, ale rozwija się i jest filarem życia miejscowości. Sztandar jednostki, który został odnowiony, skupia ludzi chcących razem działać, reprezentować Turew w zawodach pożarniczo – gaśniczych, w mistrzostwach sikawek, angażować się w życie społeczne gminy i powiatu, a wreszcie, w razie konieczności, nieść pomoc”.  

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo