Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisów i wyrysów, kopii map ewidencyjnych i zasadniczych i innych odbywa się tylko na podstawie oryginału wniosku, złożonego na obowiązujących formularzach:

 

WNIOSKI  
Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów Informacje
Wniosek o wydanie kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej Informacje
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gruntu rolnego  Informacje
Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Informacje
Wniosek o skoordynowanie usytuowania proj. sieci uzbrojenia terenu  Informacje
Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej Informacje

Więcej informacji, inne wnioski i klauzula RODO są dostępne TUTAJ

 

Zachęcamy do składania wniosku przez internet za pomocą e-usługi i.Wniosek.

E-usługa i.Wniosek pozwala złożyć wniosek o:

· wydanie kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej bez uwierzytelniania konta.

· wydanie wypisów z rejestrów z weryfikacją poprzez e-puap w trakcie zakładania konta lub po uzgodnieniu telefonicznym przy odbiorze dokumentów

Informacje pod nr tel.: 65 511 08 84 wewn. 19, 49.

Dostęp do aplikacji i.Wniosek jest możliwy ze strony internetowej wniosek.powiatkoscian.pl


Instrukcja w pdf oraz filmiki o aplikacji i.Wniosek znajdują się TUTAJ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oryginał wniosku w postaci pisemnej należy:

- przesłać pocztą tradycyjną na adres starostwa (Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan) lub

- wrzucić do skrzynki podawczej przy wejściu głównym do starostwa (Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan).

Oryginał  w postaci elektronicznej podpisany podpisem elektronicznym należy:

- przesłać przy pomocy e-puapu lub

- przesłać pocztą elektroniczną dokument podpisany podpisem kwalifikowanym.

W celu podglądu położenia działek i numerów bez składania wniosku można skorzystać z portalu powiatowego GIPORTAL
 

Realizacja wniosków następuje na bieżąco, chronologicznie według daty wpływu.