Wybrano kandydata na dyrektora szpitala

Na konkurs ogłoszony przez Zarząd Powiatu Kościańskiego na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Kościanie wpłynęło 9 ofert. Jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych. 28 maja 2018 roku komisja konkursowa, powołana w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, przeprowadziła rozmowy z ośmioma osobami i dokonała wyboru kandydata na stanowisko dyrektora. Został nim pan Wojciech Maćkowiak.

Zatrudnienie (na czas określony - 6 lat) nowego dyrektora nastąpi na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego (po upływie dwóch tygodni od dnia wyboru kandydata przez komisję).

Wojciech Maćkowiak ma 45 lat i mieszka w Kościanie. Jest absolwentem pielęgniarstwa na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe w zakresie marketingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Był nauczycielem w Zespole Szkół Medycznych w Kościanie. Od 1998 roku pracuje w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie, obecnie (od 1999 roku) na stanowisku kierownika działu marketingu.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo