Współpracą buduje się drogi

Mieszkańcy powiatów kościańskiego i gostyńskiego mogą korzystać ze zmodernizowanej drogi na odcinku z Daleszyna przez Osowo i Stankowo do Żelazna. W ubiegłym roku część drogi przebudował samorząd Powiatu Gostyńskiego. W tym roku na terenie powiatu kościańskiego przebudowano fragment od Stankowa do Żelazna. Powiaty połączył nowy, alternatywny ciąg komunikacyjny. Jest to możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez oba samorządy oraz współpracy pomiędzy nimi. W przyszłym roku wyremontowana zostanie także droga z Żelazna do Wieszkowa.

Przypomnijmy, w 2016 roku powiat gostyński realizował inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 wojewódzkiej – Daleszyn – Osowo – Stankowo – granica powiatu”. Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.  Wartość robót  wyniosła ponad 4 mln zł, połowa pochodziła z budżetu województwa. Prace obejmowały odcinek na długości ponad 10 km. Dzięki zgodzie wojewody na poszerzenie zakresu inwestycji, możliwe było także  zmodernizowanie odcinka drogi pomiędzy Starym Gostyniem a Daleszynem.

Kolejny krok do połączenia powiatu gostyńskiego i kościańskiego alternatywnym ciągiem zrobił samorząd Powiatu Kościańskiego. Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w tym roku zmodernizowano odcinek na trasie Stankowo – Żelazno. W ramach zadania na długości blisko 2,2 km drogi gruntowej położona została nawierzchnia bitumiczna, a pobocze wzmocniono pofrezem. Rowy zostały odtworzone i odmulone lub wykopane. Zjazdy na pola zyskały nawierzchnię z kruszywa łamanego. Wykonano też odwodnienie, a przepusty wymieniono na nowe. Ponadto na przepustach stanęły bariery ochronne. Droga została też oznakowana, na jezdni wymalowane zostało oznakowanie poziome, a wzdłuż drogi stanęły znaki.

Wykonawcą robót była firma Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa. Drugi etap tego zadania (przebudowa drogi Wieszkowo – Żelazno) będzie realizowany w roku 2018. Przebudowa całej drogi tj. odcinka Wieszkowo – Żelazno - Stankowo obejmie łącznie ponad 3,8 km.

Całkowity koszt przebudowy tej drogi, która realizowana jest w dwóch etapach, to blisko 3 mln 100 tys. złotych. Powiat Kościański pozyskał dofinansowanie na przebudowę tej drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1 959 235 złotych.

Inwestycje były możliwe dzięki współpracy obu samorządów. W ubiegłym roku włodarze obu powiatów podpisaali porozumienie, na mocy którego samorząd kościański wsparł finansowo inwestycję na odcinku Daleszyn – Osowo – Stankowo, powiat gostyński zaś modernizację drogi Stankowo – Żelazno. Wartość pomocy wyniosła 100 tys. złotych.

- Szutrowa droga między Stankowem a Żelaznem zmieniła się nie do poznania. Powiat kościański i powiat gostyński dzięki dobrej współpracy samorządów zyskały nowe połączenie – stwierdzili zgodnie starostowie Bernard Turski oraz Robert Marcinkowski.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo