Wojna z Narodem

23 lata temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., władze PRL wprowadziły pod kryptonimem akcji wojskowej „Azalia” stan wojenny.

Zamknięto granice państwa, ograniczono swobodę poruszania się po kraju, wprowadzono tzw. godzinę milicyjną. Zablokowano łączność telefoniczną. Korespondencję objęła cenzura. Zmilitaryzowane zostały najważniejsze instytucje i przedsiębiorstwa. W całym kraju zakazano strajków i zgromadzeń, działalności związkowej i społecznej. Sądy działały w trybie doraźnym. Internowany został przewodniczący NSZZ "Solidarność" Lech Wałęsa oraz większość członków władz związku. Rozpoczął się okres szczególnie dotkliwych represji wobec tych, którzy otwarcie przeciwstawiali się założeniom państwa totalitarnego.

Wielu ludzi uważało i uważa do dzisiaj, że stan wojenny był po prostu wojną, bo gdy czołgi są na ulicach i giną ludzie to jest wojna. Przeciwników systemu prześladowano, były ofiary...

Stan wojenny zawieszono w grudniu 1982 r. Pół roku później, w lipcu 1983 r., Sejm PRL uchwalił jego zniesienie oraz amnestię dla więźniów politycznych.

Stan wojenny spowodował dziewięcioletnie zahamowanie przemian w naszym kraju.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo