Wieczorynka

Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej tzw.
wieczorynki realizowane są w SP ZOZ w Kościanie. Realizacja świadczeń odbywa
się w pomieszczeniach zlokalizowanych bezpośrednio przy Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia
następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.
SP ZOZ w Kościanie w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczy
usługi w zakresie lekarzy rodzinnych i pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i wizyt domowych.
Dla osób korzystających z świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
dostępny jest odrębny numer telefonu 65 525 04 83

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo