Więcej na inwestycje

Projekt przyszłorocznego budżetu powiatu kościańskiego zakłada, że władze powiatu przeznaczą na inwestycje znacznie więcej środków niż w mijającym roku. Zarząd Powiatu planuje, że na zadania inwestycyjne zostanie przeznaczonych ponad 19 milionów 300 tys. złotych. Jest to dużo, bo aż 31 % wszystkich przyszłorocznych wydatków, które wyniosą ponad 62 miliony złotych.

Dla porównania w projekcie budżetu na rok 2009 na inwestycje zaplanowano 10 milionów złotych. Później ta suma – po pozyskaniu dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych – znacząco wzrosła.

Największe przyszłoroczne inwestycje powiatu to inwestycje drogowe. Na drogi zostanie przeznaczonych ponad 18 milionów 800 tys. złotych z czego ponad 16 milionów 500 tys. złotych na inwestycje. Największa przyszłoroczna drogowa inwestycja powiatu to przebudowa drogi Czacz – Widziszewo w Gminie Śmigiel. Koszt realizacji przebudowy 5 kilometrowej drogi to ponad 8 milionów 688 tys. złotych. Powiat pozyskał na tą inwestycję kwotę ponad 4 milionów 304 tys. złotych. W budżecie powiatu zabezpieczono na jej realizację kwotę ponad 4 milionów 384 tys. złotych. Kolejną, wartą ponad 5 milionów 326 tys. inwestycją powiatową będzie remont drogi z Gryżyny do Krzywinia. Jest to drugi etap przebudowy drogi Kościan – Gryżyna – Krzywiń. Remont pierwszego odcinka Kościan-Czarkowo-Nacław-Gryżyna zrealizowano w tym roku. Na przebudowę 11 kilometrów drogi starostwo pozyskało zewnętrzne wsparcie w wysokości ponad 2 milionów 663 tys. złotych. Taka sama kwota będzie pochodziła z budżetu powiatu. Po zakończeniu prac wyremontowana droga będzie miała 17 kilometrów długości. Ponadto w budżecie zapisano kwotę miliona złotych na remont mostu w ciągu ulic Kościuszki i Wrocławskiej w Kościanie. Starostwo będzie się starało pozyskać środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji. Mniejszą planowaną inwestycją będzie przebudowa odcinka drogi powiatowej Kościan – Kokorzyn. Na ten cel w budżecie powiatu zagwarantowano ponad milion 133 tys. złotych. Jest to połowa sumy potrzebnej na remont tej drogi. By pozyskać resztę potrzebnych środków, starostwo złożyło odpowiedni wniosek.

Inną znaczącą inwestycją, której realizacja rozpocznie się w przyszłym roku, jest budowa nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Gostyńskiej w Kościanie. Na jej realizację starostwo uzyskało wsparcie ponad miliona 700 tys. złotych. Jest to 75% wartości inwestycji. Budowa potrwa dwa lata. Na realizację przyszłorocznych prac w budżecie przeznaczono kwotę ponad 270 tys. złotych. Znaczącą kwotę miliona 150 tys. złotych w przyszłorocznym budżecie powiat przeznaczy na realizację inwestycji w kościańskim szpitalu. Ponad 926 tys. złotych zostanie przeznaczonych z przyszłorocznego budżetu na budowę 290 km ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu turystycznego „Rowerem w głąb dziejów południowej Wielkopolski. Romantyczne trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej”. Inwestycja ta rozpocznie się po uzyskaniu zewnętrznego wsparcia, o które stara się starostwo z gminami tworzącymi powiat. Większość powiatowych inwestycji będzie wspierana – podobnie jak w poprzednich latach - przez samorządy gminne, których wkład finansowy w ich realizację wyniesie około 2 milionów 400 tys. złotych.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo