W tym roku powstanie droga Żelazno – Stankowo

Starosta Kościański Bernard Turski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Dariusz Korzeniowski oraz pełnomocnik firmy Strabag Sp. z o.o. Karol Gawroński podpisali wczoraj, 14 marca 2017 roku, w Starostwie Powiatowym w Kościanie umowę na przebudowę drogi powiatowej Żelazno – Stankowo.

Umowa podpisana z firmą Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa dotyczy pierwszego etapu prac przy realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Wieszkowo – Żelazno – Stankowo.

Drugi etap tego zadania będzie realizowany w roku 2018. 

W ramach zadania w tym roku na długości 2 190 metrów na drodze gruntowej położona zostanie nawierzchnia bitumiczna, pobocze wzmocnione zostanie pofrezem. Rowy zostaną otworzone i odmulone lub wykopane. Zjazdy na pola będą miały nawierzchnię z kruszywa łamanego. Wykonane zostanie też odwodnienie, a przepusty wymienione zostaną na nowe. Ponadto na przepustach staną bariery ochronne. Droga zostanie też oznakowana, na jezdni wymalowane zostanie oznakowanie poziome, a wzdłuż drogi staną znaki.

Roboty drogowe rozpoczną się pod koniec maja.

Przebudowa całej drogi tj, odcinka Wieszkowo – Żelazno - Stankowo obejmie łącznie 3 840 metrów.

Koszt tegorocznej inwestycji to blisko 1,5 mln złotych. Całkowity koszt przebudowy tej drogi, która realizowana będzie w dwóch etapach, to blisko 3 mln 100 tys. złotych. Powiat Kościański pozyskał dofinansowanie na przebudowę tej drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1 959 235 złotych.

Kryteriami  wyboru projektów do dofinansowania w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 były m.in.: dochód podatkowy gminy, na terenie której operacja będzie realizowana, wysokość bezrobocia w powiecie, połączenie drogi z drogą wyższej kategorii. Ponadto Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 preferuje współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dlatego w marcu ubiegłego roku Starosta Kościański oraz Starosta Gostyński podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Kościanie podpisali porozumienie o współpracy przy przebudowie drogi z Wieszkowa, przez Żelazno i Stankowo do Daleszyna.

Poza tym przy ocenie wniosków pod uwagę brano również kryteria regionalne. W przypadku Wielkopolski były to: zmiana nawierzchni drogi oraz połączenie przez drogę dwóch wsi lub osad.

Możliwe było pozyskanie dofinansowania na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych. 

Kryteria wyboru projektów preferowały gminy. Mimo to Powiat Kościański na liście rankingowej zajął 54. miejsce, czwarte wśród powiatów. W sumie w ramach programu złożono 355 wniosków.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo