W lesie, o lasach – ćwiczenia strażaków

W ostatni piątek, 6 lipca 2018 roku, w gospodarstwie szkółkarskim kościańskiego Nadleśnictwa w Racocie kościańscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia sztabowe pod kryptonimem „Las 2018”.

Zanim jednak rozpoczęto ćwiczenia przedstawiono zagadnienia przydatne przy organizowaniu i prowadzeniu działań gaśniczych na obszarach leśnych. Rozmawiano między innymi o topografii Nadleśnictwa Kościan, jego organizacji i zadaniach, jakie są realizowane w samym Nadleśnictwie w związku z zagrożeniem pożarowym. Przypomniano zasady znakowania dróg pożarowych oraz punktów czerpania wody, ich rozmieszczenie i dostępność w poszczególnych porach roku. Nie zabrakło także omówienia zasad łączności i wymiany informacji, możliwości i zasad dysponowania samolotów gaśniczych. Przypomniano także sposoby dostarczania wody do pożarów w lasach. Uzupełnieniem tej części zajęć była prezentacja przyczepy ze sprzętem do zaopatrzenia wodnego, a także specjalistycznego samochodu, będącego na wyposażeniu Nadleśnictwa.

Po części szkoleniowej przystąpiono do ćwiczeń, które nacisk kładły na współpracę strażaków i leśników.

W ćwiczeniach, oprócz kadry dowódczo – sztabowej kościańskiej komendy, udział wzięli przedstawiciele Nadleśnictwa Kościan.

 

Informacja opracowana na podstawie notatki prasowej st. bryg. Andrzeja Zieglera - KP PSP w Kościanie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo