W Wydziale Geodezji zapłacisz kartą

Od 1 września 2017 roku za dokumenty w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Kościanie można płacić kartą płatniczą. Płatności z użyciem karty lub telefonu będą odbywać się w urzędzie tak samo jak w sklepie wyposażonym w terminal.

W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru kartą można płacić za dokumenty obliczenia opłaty wystawione za: materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnione na wniosek, materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnione w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej, uwierzytelnianie dokumentacji powstałej w wyniku pracy geodezyjnej oraz uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci.

Przy dokonywaniu tych płatności nie są pobierane żadne prowizje.

Starostwo Powiatowe w Kościanie uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Program ten jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo