W Czaczu prowadzone będą odwierty

Dodano: 27 lutego 2019

Grupa PGNiG Exalo Drilling S.A. informuje, że w otworze Brońsko 30 zlokalizowanym w Czaczu prowadzone będą prace związane z dowiercaniem i przewiercaniem warstwy geologicznej – dolomitu głównego, z której możliwy jest przypływ płynu złożowego zawierającego toksyczny siarkowodór (III kategoria zagrożenia siarkowodorowego). W związku z tym istnieje TEORETYCZNA możliwość wystąpienia zagrożenia toksycznego.

Prace na wiertni prowadzone będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, które wymagane są przepisami górniczymi i programem prac.

Rozpoczęcie prac planowane jest w dniu 1 marca 2019 roku. Przewidywany czas trwania prac to 4 dni.

W razie pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia dla okolicznych mieszkańców będą oni o tym niezwłocznie informowani.

Całodobowa łączność telefoniczna z wiertnią jest możliwa pod numerem telefonu 605 401 513.

Pliki do pobrania