Utrudnienia w rejestracji pojazdów

Dodano: 20 listopada 2017

Zawiadamiamy, że w związku z prowadzonym od 13 listopada 2017 roku przez Ministerstwo Cyfryzacji wdrażaniem zmodernizowanego, ogólnopolskiego systemu informatycznego CEPiK 2.0, występują niezależne od Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie trudności związane z wykonywaniem niektórych operacji w zakresie rejestracji pojazdów.

Jednocześnie informujemy, że podejmowane są działania zmierzające do naprawy sytuacji, co pozwoli na pełne załatwianie wszystkich spraw związanych z rejestracją pojazdów. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci