Utrudnienia w rejestracji pojazdów

Zawiadamiamy, że w związku z prowadzonym od 13 listopada 2017 roku przez Ministerstwo Cyfryzacji wdrażaniem zmodernizowanego, ogólnopolskiego systemu informatycznego CEPiK 2.0, występują niezależne od Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie trudności związane z wykonywaniem niektórych operacji w zakresie rejestracji pojazdów.

Jednocześnie informujemy, że podejmowane są działania zmierzające do naprawy sytuacji, co pozwoli na pełne załatwianie wszystkich spraw związanych z rejestracją pojazdów. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo