Uspokojenie ruchu na ulicy Poznańskiej

Powiat otrzymał dotację na realizację inwestycji o wartości całkowitej 2.374.400,00 PLN na remont jednej z najbardziej ruchliwych ulic w Kościanie. Jest to odpowiedź na projekt zgłoszony do Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

„Uspokojenie ruchu na drodze powiatowej 3969P w ciągu ulicy Poznańskiej w Kościanie” to już trzecia powiatowa inwestycja drogowa finansowana przez Ministerstwo Transportu ze środków Banku Światowego.

Ulica Poznańska stanowi 2,280 km odcinek drogi powiatowej w znacznej części w granicach administracyjnych Kościana, w głównym kierunku wylotowym w kierunku Poznania do obwodnicy drogi K-5 Poznań – Wrocław. W sąsiedztwie ulicy znajduje się market „Biedronka”, 2 stacje benzynowe sieci „Shell”, osiedla mieszkaniowe: Konstytucji 3 Maja i TBS liczące około 4.500 mieszkańców. W latach 2003 – 2005 przed modernizacją ulicy zanotowano 7 wypadków drogowych w których 13 osób zostało rannych oraz 54 kolizje. Inwestycja polega na zmianie skrzyżowań zwykłych na skanalizowane z azylami dla pieszych oraz przebudowie kolizyjnego skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Północną na rondo. Zostaną wybudowane wyniesione przejścia dla pieszych oraz ciągi pieszo – rowerowe celem poprawy bezpieczeństwa nie zmotoryzowanych uczestników ruchu bez ograniczania przepustowości pojazdów. Jezdnia będzie odwodniona i uodporniona na czynniki atmosferyczne poprzez poprawę jej szorstkości. Piękno i widoczność ulicy wyeksponuje montaż oświetlenia poza terenem zabudowanym. Zostanie postawione i wymalowane nowe oznakowanie.

Wg szacunków Biura ds. Integracji Europejskiej inwestycja wpłynie na zmniejszenie liczby ofiar wypadków w pierwszym roku funkcjonowania inwestycji aż o 97,7%, oraz zmniejszenie liczby poszkodowanych m.in. pieszych i rowerzystów o 95,6%.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo