Urząd Pracy ma pieniądze

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zaprasza pracodawców do skorzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Możemy dofinansować koszty wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub część kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej w ramach prac interwencyjnych. Osoby niepełnosprawne bądź poszukujące pracy lecz niepozostające w zatrudnieniu mogą otrzymać bezzwrotne środki na podjęcie działalności lub skorzystać ze szkoleń.  

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Alicja Roźmiarek – tel. 65 512-10-55 wew. 205.                      

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo