Umowa na drogę podpisana

Powiat Kościański zawarł umowę na rozbudowę drogi powiatowej ze Słonina do Czempinia. Inwestycje zrealizuje firma Drogbud – Gostyń Sp. z o. o. z Gostynia. Spotkanie podczas którego zostały złożone na dokumencie podpisy odbyło się we wtorek, 28 marca w Starostwie Powiatowym w Kościanie. 

Wzięli w nim udział, ze strony powiatu Bernard Turski, Starosta Kościański, Stefan Stachowiak, Wicestarosta Kościański, Dariusz Korzeniowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, przedstawiciele gminy Czempiń: Konrad Malicki, Burmistrz Gminy Czempiń,  Halina Łączna, skarbnik gminy oraz Zdzisław Kluczyk, prezes zarządu i Tadeusz Dypczyński, członek zarządu firmy Drogbud.  

Na rozbudowę drogi ze Słonina do Czempinia Powiat Kościański pozyskał środki w wysokości 1 mln 735 tys. złotych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

W ramach inwestycji firma Drogbud wykona przebudowę drogi na odcinku 3,5 km. Remont potrwa do końca września 2017 roku. Po nim droga będzie miała nową nawierzchnię bitumiczną, a wzdłuż drogi powstanie chodnik i ciąg pieszo - rowerowy. Ponadto utwardzone zostaną zjazdy na pola, poza jezdnią, zostaną zamontowane wpusty uliczne, będzie uzupełnione i wymienione oznakowanie pionowe oraz wykonane zostanie oznakowanie poziome. Na wjeździe do Słonina i Czempinia wybudowane zostaną wyspy dzielące. Przebudowane również zostaną skrzyżowania z drogą powiatową oraz drogami gminnymi.

Całkowity koszt tej powiatowej inwestycji to ponad 3 mln 470 tys. złotych. Poza środkami pochodzącymi ze wspomnianego Programu Rozwoju inwestycje wesprze Gmina Czempiń. Ponadto Gmina Czempiń sfinansuje prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Koszt tych prac to ponad 1 mln. 606 tys. złotych.

 

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo