Udostępnienie boisk

W okresie wakacji letnich boiska Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, przy ul. Marii Konopnickiej 1, będą dostępne w godzinach od 8.00-21.00. Boisko do piłki nożnej przy parkingu jest dostępne w w/w godzinach bez ograniczeń, natomiast boisko do piłki koszykowej po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą szkoły. Za pobyt na boiskach osób nieletnich bez opieki osoby dorosłej, odpowiedzialność ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo