Uchwały podjęte podczas XXVIII sesji

Dodano: 02 kwietnia 2021

Podczas XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się  30 marca 2021 roku podjęto następujące uchwały:  

1)      uchwała nr XXVIII/274/21 w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”,

2)      uchwała nr XXVIII/275/21 w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”,

3)      uchwała nr XXVIII/276/21 w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.