Turniej Wiedzy Pożarniczej w Nietążkowie

W piątek, 18 marca 2016 r. w sali sportowej przy Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Kościański Bernard Turski oraz Prezes ZOP ZOSP RP w Kościanie Kazimierz Król.

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży: zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych. Eliminacje poszerzają wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ratownictwa w tym ratownictwa, ekologicznego, chemicznego, medycznego, przeciwpożarowego. Uczestnicy przygotowując się do eliminacji zdobywają podstawową wiedzę z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomoc. Turniej zwiększa świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego i uczy skutecznych sposobów ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych. Kształtuje właściwe postawy i zachowania wobec szkodliwej działalności człowieka  Wiedza pożarnicza - jak mówił Bernard Turski  Starosta Kościański – przyczynia się do kształtowania umiejętności dzięki którym wielu młodych ludzi wie jak zachować się w krytycznych momentach.

W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

• w grupie I (szkoły podstawowe) – 15 uczestników;

• w grupie II (szkoły gimnazjalne) – 15 uczestników;

• w grupie III (szkoły ponadgimnazjalne) – 9 uczestników,

Jury konkursu obradowało w składzie: Dh Zbigniew Przydróżny – Przewodniczący oraz członkowie Zbigniew Majchrzak, Słąwomir Górny, Paulina Hertmanowska, Kinga Tomyślak, Aldona Cichocka, Wiesław Kwaśniewski, Daniel Franek, Katarzyna Andrzejczak, Ryszard Pawlukowicz, Krzysztof  Kopienka. Poziom przygotowania uczniów był wysoki, a pytania testowe, na które odpowiadali bardzo trudne. Testy zawierały 70 pytań. W eliminacjach wzięło udział 39 osób.

Wyniki zmagań konkursowych przedstawiały się następująco:

 

Szkoły Podstawowe

1. Arkadiusz Oleszak – Zespół Szkół Krzywiń – 49 punktów
2. Antoni Skrzypczak – Szkoła Podstawowa Nr 4 Kościan – 45 punktów
3. Dawid Rosolski – Szkoła Podstawowa Kiełczewo – 42 punkty
4. Szymon Bąkowski – Zespół Szkół Jerka – 40 punktów
5.Aleksandra Kwaśniewska – Zespół Szkół Lubiń – 40 punktów
6. Julia Łukaszewska – Szkoła Podstawowa Stary Lubosz – 40 punktów

7. Bartosz Spławski – Zespół Szkół Stare Bojanowo – 39 punktów

8. Aleksandra Kozak – Szkoła Podstawowa Racot – 38 punktów

9. Milena Grzelczyk – Szkoła Podstawowa Nr 1 Kościan – 37 punktów

10. Kamil Skrzydlewski – Szkoła Podstawowa Czempiń – 36 punktów

11. Patrycja Szyrmer – Zespół Szkół Stare Bojanowo – 35 punktów

12.Bruno Galas – Zespół Szkół Nr 4 Kościan – 35 punktów

13. Nikodem Tomczak – Szkoła Podstawowa Czempiń – 33 punkty

14. Aleksandra Marciniak – Szkoła Podstawowa Głuchowo – 25 punktów

15.Weronika Targosz – Szkoła Podstawowa Śmigiel – 24 punkty

 

Gimnazja

1. Tomasz Cichocki – Gimnazjum Borowo – 56 punktów
2.  Anna Łowicka – Zespół Szkół Krzywiń – 54 punkty
3. Kamila Błocian – Zespół Szkół Stare Bojanowo – 53 punkty +31 (w wyniku dogrywki)
4. Wiktoria Piotrowska – Zespół Szkół Stare Bojanowo – 53 punkty
5. Marek Gościniak – Zespół Szkół Lubiń – 53 punkty
6. Miłosz Kiciński – Zespół Szkół nr 4 Kościan – 53 punkty
7. Eryk Nowicki – Gimnazjum Borowo – 48 punktów
8. Zofia Samol – Zespół Szkół Stare Bojanowo – 47 punktów
9. Mikołaj Chróst – Gimnazjum nr 2 Kościan – 40 punktów
10. Daniel Wasiółka – Gimnazjum Racot – 40 punktów
11. Adrianna Wacław – Gimnazjum nr 1 Kościan – 35 punktów
12. Artur Jędroszkowiak – Gimnazjum Borowo – 35 punktów
13. Mateusz Klupś – Zespół Szkół Lubiń – 33 punkty
14. Aleksandra Łabińska – Gimnazjum Racot – 29 punktów
15. Mikołaj Lutomski – Gimnazjum Racot – 26 punktów

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Paulina Nowak – I Liceum Ogólnokształcące Kościan – 62 punkty
2. Marcin Dąbrowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nietążkowo – 60 punktów
3. Weronika Kołak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krzywiń – 58 punktów
4. Maciej Tobółka – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nietążkowo – 55 punktów
5. Natalia Migas – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nietążkowo – 52 punkty
6. Tomasz Buchert – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kościan – 48 punktów
7. Jakub Kaźmierczak – Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Kościan – 48 punktów
8. Hubert Mielcarek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krzywiń – 41 punktów
9. Tomasz Jędroszkowiak – Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Krzywiń – 36 punktów

Po dokonaniu oceny zmagań konkursowych komisja wyłoniła zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich.

Zwycięzcami zostali:

grupa I –  Arkadiusz Oleszak

grupa II – Tomasz Cichocki

grupa III – Paulina Nowak

Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 roku we Wronkach.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo