Trwają prace

Trwa przebudowa 3,5 km odcinka drogi powiatowej ze Słonina do Czempinia. Na rozbudowę drogi Powiat Kościański pozyskał środki w wysokości 1 mln 735 tys. złotych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Po remoncie realizowanym przez firmę Drogbud droga będzie miała nową nawierzchnię bitumiczną, a wzdłuż drogi powstanie chodnik i ciąg pieszo – rowerowy, pierwsze efekty prac już są widoczne. Ponadto utwardzone zostaną zjazdy na pola, poza jezdnią, zostaną zamontowane wpusty uliczne. Droga będzie miała nowe oznakowanie. Na wjeździe do Słonina i Czempinia wybudowane zostaną wyspy dzielące. Przebudowane również zostaną skrzyżowania z drogą powiatową oraz drogami gminnymi.

Remont potrwa do końca września 2017 roku.

Całkowity koszt tej powiatowej inwestycji to ponad 3 mln 470 tys. złotych. Poza środkami pochodzącymi ze wspomnianego Programu Rozwoju inwestycje wespiera Gmina Czempiń. Ponadto Gmina Czempiń sfinansuje prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Koszt tych prac to ponad 1 mln. 606 tys. złotych.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo