"To był pracowity i tragiczny rok"

W piątek, 26 lutego 2016 roku odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie w 2015 roku.

Zaproszenie na naradę przyjęło grono gości nadzorujących działalność KP PSP w Kościanie, reprezentujących podmioty i instytucje współpracujące z Komendą i wspierające jej bieżącą działalność, m.in. przedstawiciele samorządów powiatu kościańskiego z Wicestarostą Kościańskim Stefanem Stachowiakiem na czele, przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  w Poznaniu mł. bryg. Tomasz Wiśniewski, Naczelnik Ośrodka Szkolenia, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Beba, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kościanie Piotr Zielonka, Powiatowy Kapelan Strażaków ks. Wojciech Słomiński, Komendant Straży Miejskiej w Kościanie Maciej Szymczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Kazimierz Król, Przewodniczący  Koła Emerytów i Rencistów Hieronim Schwarz.

Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak wysoko ocenił ubiegłoroczną pracę kościańskiej Komendy i podziękował za całość działań w zakresie bezpieczeństwa. Podkreślił rolę Państwowej Straży Pożarnej  jako głównego podmiotu w zakresie szeroko pojętego ratownictwa  i jej miejsca w powiatowym systemie bezpieczeństwa. Jednocześnie zadeklarował wspieranie działań inspirowanych przez Komendę, które w prosty sposób przekładają się na poziom bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Kościańskiej.

W ubiegłym roku na terenie powiatu kościańskiego odnotowano łącznie 970 zdarzeń, w tym 162 pożary, 788 zagrożeń miejscowych oraz 20 fałszywych alarmów.

Średni czas podjęcia interwencji w zdarzeniach wynosił 7 minut 22 sekundy od przyjęcia zgłoszenia. W zdarzeniach z osobami poszkodowanymi średni czas interwencji wynosił 6 minut 36 minut od przyjęcia zgłoszenia.

W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 13 osób, a 177 zostało rannych. Strażacy kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielili 113 osobom.

Ogromną rolę w skutecznym funkcjonowaniu systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu kościańskiego odgrywają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki OSP w minionym roku wyjechały na akcje 874 razy. Spośród nich, podobnie jak przed rokiem, najczęściej do zdarzeń wyjeżdżali druhowie z OSP Śmigiel - 161 razy. W dalszej kolejności z OSP Kościan - 118 razy, Czempiń -115 razy, Krzywiń – 81 razy, Racot – 75 razy.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego  odebrało 6609   wywołań na nr alarmowy 998, z czego 759  stanowiły wezwania do zdarzeń.  Zgłoszenia na nr 112 odbierane są za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. W 2015 roku tą drogą odebrano zgłoszenia 41 zdarzeń. Od grudnia nastąpiło zintegrowanie z systemem informatycznym powiadamiania ratunkowego co oznacza, że służba dyżurna stanowiska kierowania otrzymuje informacje w postaci tzw. formatki, bez kontaktu z osobą zgłaszającą.

W sprawnym i skutecznym działaniu strażaków pomaga specjalistyczny sprzęt. W 2015 roku kościańska  Komenda wzbogaciła się między innymi o nowy samochód ratownictwa wodnego, samochód ratowniczo – rozpoznawczy z napędem terenowym, łódź z silnikiem zaburtowym, aparaty oddechowe z maskami, aparaty nurkowe, pompę szlamową, przyczepę transportową, armaturę wodną i pianową, kurtynę dymową, podręczny sprzęt gaśniczy,  zestaw podpór stabilizacyjnych, zestaw do usuwania szyb samochodowych, zawiesia linowe, pilarkę do drewna,  detektory wielogazowe, sygnalizatory bezruchu, detektor napięcia, ubrania i sprzęt ochrony osobistej, ubrania ochlapaniowe, uprząż do nurkowania,  części serwisowe do sprzętu ochrony dróg oddechowych, baterie do radiotelefonów, latarki czołowe, sprzęt oświetleniowy,  skrzynie do ekwipunku płetwonurków, sprzęt teleinformatyczny, manekin ćwiczebny, system sygnalizacji alarmu dla podziału bojowego, sprzęt warsztatowy, suszarnię do ubrań.

Podczas corocznejnaradyWicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła,Przewodniczący Rady Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz oraz mł. bryg Tomasz Wiśniewski, przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazali kościańskim strażakom kluczyki do lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego, lekkiego samochodu ratownictwa wodnego oraz łodzi z silnikiem zaburtowym. Poświęcenia przekazanego sprzętu  dokonał powiatowy kapelan strażaków ks. Wojciech Słomiński.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo