Szkolenie klas mundurowych na poligonie w Ustce

W dniach 22-25 czerwca grupa 40 uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Nietążkowa, uczestniczyła w  obozie na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.

Uczniowie przebywając na terenie poligonu mieli możliwość obserwować rakietowe strzelania bojowe z PRWB OSA.

Strzelania te,  w warunkach dziennych i  nocnych  wykonywał  4. pułk przeciwlotniczy pod dowództwem płk. Mirosława Szweda. Uczestnicy obozu uczestniczyli w zajęciach  z użyciem  BWP i KTO Rosomak,  praktycznie przestawiali armaty przeciwlotnicze z położenia marszowego w bojowe oraz poznali  budowę  broni strzeleckiej. Po zakończeniu szkolenia na poligonie gen. Sławomir Wojciechowski i płk Mirosław Szwed wręczyli uczniom certyfikaty.

Potencjalni adepci służb mundurowych odwiedzili również, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, gdzie mieli okazję prowadzić symulowane strzelania z broni strzeleckiej na urządzeniu treningowym Śnieżnik oraz  zapoznali się z zasadami nawigacji i salą tradycji. Dodatkowym elementem szkolenia była możliwość rozegrania w terenie leśnym gry wojennej z użyciem paintballa i wspinaczka w parku linowym.

Z młodzieżą uczestniczącą w obozie spotkał się Starosta Kościański Bernard Turski, który również obserwował przeciwlotnicze strzelania bojowe.

Organizatorem wyjazdu i opiekunem młodzieży był nauczyciel, a zarazem prezes działającego przy 4. Zpplot. Wojskowego Stowarzyszenia Sportowego „Grot” mjr rez. Jarosław ZIELONKA.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo