Szansa dla zajęcy

Od 2007 roku realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, Stację Badawczą PZŁ w Czempiniu i myśliwych „Program regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus europaeus”. Polowanie, które odbyło się w sobotę 6 lutego 2016 roku, jest kolejnym etapem programu.

W latach 2008-2015 dzięki prowadzonemu programowi liczba lisów w Powiecie Kościańskim spadła z 9 do 6 osobników na 1000 ha powierzchni. By skutecznie pomóc zającom i innej drobnej zwierzynie naukowcy uważają, że najlepiej byłoby, gdyby na tym obszarze występowały 1 lub 2 lisy. W tym samym okresie odnotowano stabilizację poziomu liczebności zajęcy (ok. 30 osobników / 1000 ha).

W programie odbudowy populacji zwierzyny drobnej bierze udział sześć kół łowieckich oraz dwa Ośrodki Hodowli Zwierzyny z Racotu i Czempinia.

Na przełomie stycznia i lutego organizowane są wieńczące sezon łowów, powiatowe polowania. 6 lutego odbyło się pierwsze z zaplanowanych na ten rok polowań a od początku wspólnych działań było to polowanie czternaste. W polowaniu brało udział 68 myśliwych którzy pozyskali łącznie 54 lisy. Największy sukces osiągnęli, legitymujący się wynikiem 5 lisów, Marek Ostrowski z Koła Łowieckiego „Szarak” Krzywiń i Piotr Kaźmierczak z Koła Łowieckiego „Knieja” Śmigiel. Uroczysty pokot miał miejsce na terenie Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu.

Za przykładem naukowców, urzędników i myśliwych w Powiecie Kościańskim poszły okoliczne powiaty. Program realizowany jest od kilku sezonów na terenie powiatów: leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, wolsztyńskiego i górowskiego.

W ramach realizacji Programu, by poprawić warunki bytowania drobnej zwierzyny: zajęcy i kuropatw Starostwo Powiatowe w Kościanie zakupuje nasiona gorczycy do wysiewu poplonów ozimych. Zainteresowanych rolników nie brakuje. Nasiona są kolportowane poprzez biorące udział w programie koła łowieckie i OHZ - ty.  W pierwszym roku realizacji tego pomysłu rozdano 3 tony nasion gorczycy. W kolejnym zakupiono 2 tony nasion.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo