Światełko życia

Dzisiaj (tj. 21 grudnia) do Starostwa Powiatowego w Kościanie dotarły harcerki z kościańskiego hufca z Betlejemskim Światełkiem Pokoju.

Zgodnie z piękną tradycją przekazały one płomień staroście i wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego. Chwilę później Światełko Pokoju rozświetliło gabinet starosty, a harcerki przekazały staroście i wszystkim mieszkańcom życzenia spokojnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo