Starosta wręczył kolejne dotacje

21 grudnia w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne już uroczyste wręczenie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób dotychczas bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Podpisane umowy wręczali starosta Andrzej Jęcz i Ewa Beba, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

- Bardzo się cieszę, że podjęliście państwo ryzyko wzięcia w swoje ręce zawodowej przyszłości – powiedział starosta. – Doceniam to, że nie podchodzicie państwo do problemu bezrobocia w sposób roszczeniowy, ale sami staracie się zmienić tę trudną sytuację. Wasze inicjatywy są przejawem aktywności i bardzo liczę na to, że uda się państwu zrealizować plany zawodowe. Dzisiaj my pomagamy wam – młodym przedsiębiorcom, ale przecież nie jest wykluczone, że wasze niewielkie firmy rozrosną się na tyle, że już niedługo będziecie w stanie zatrudnić inne osoby. Tego państwu życzę najbardziej – powodzenia.

Bezzwrotne dotacje otrzymało 14 osób, które niebawem otworzą własne firmy. Starosta podkreślił, że to właśnie małe podmioty gospodarcze są siłą napędową gospodarki w wiodących krajach Unii Europejskiej. Przyszli przedsiębiorcy odbyli szkolenia w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz z pomocą fachowców napisali tzw. biznesplany. W większości są one związane z działalnością usługową, handlem i drobną wytwórczością.

Przypomnijmy, że również pracodawcy chcący stworzyć nowe miejsca pracy dla bezrobotnych mogą ubiegać się o środki na ten cel w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo