Sprawdź numer posesji

O tym, jak ważne jest prawidłowe oznakowanie posesji, z pewnością mogą powiedzieć ratownicy medyczni śpieszący z pomocą, strażacy jadący do pożaru, czy patrol policji jadący na interwencję. W marcu dzielnicowi na terenie całej wielkopolski będą sprawdzać czy posesje są prawidłowo oznakowane numerem porządkowym.

Ratując ludzkie życie lub mienie, cenna jest każda minuta, dlatego też prawidłowe oznakowanie tabliczką z numerem posesji znacznie ułatwia służbom ratunkowym dotarcie do osób, które pomocy potrzebują.

Dzielnicowi będą sprawdzać czy posesje w ich rejonach służbowych są prawidłowo oznakowane. W przypadku stwierdzenia braku numeru porządkowego lub jego nieczytelności, funkcjonariusz porozmawia z osobą odpowiedzialną za oznakowanie posesji i umówi się na kolejną wizytę w celu sprawdzenia, czy nieprawidłowości zostały usunięte.

Przypominamy, że brak tabliczki z oznaczeniem numeru porządkowego nieruchomości, lub jej niewłaściwy stan jest wykroczeniem zgodnie z zapisem art. 64 § 1 kodeksu wykroczeń, za które grozi grzywna w wysokości do 250 zł lub kara nagany.

KPP Kościan

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo