Spotkanie przedstawicieli samorządów Subregionu Leszczyńskiego

W piątek 19 czerwca w Biurze Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie odbyło się spotkanie przedstawicieli subregionu leszczyńskiego.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Kościański Bernard Turski, Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak, Prezydent Leszna Łukasz Borowiak, Starosta Rawicki Adam Sperzyński, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Burmistrz Kościana Michał Jurga oraz przedstawiciele samorządów z Wolsztyna i miasta Gostynia. 

Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali nad problemem bieżących i zaległych opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. Urząd Marszałkowski zamierza narzucić ściąganie zobowiązań z tego tytułu na Starostwa Powiatowe, będą one w związku z tym zmuszone ponosić koszty komornicze związane z windykacją już zaległych należności, a wpływy z tego tytułu i tak maja trafić na konta Urzędu Marszałkowskiego. Starosta Kościański poprosił o wspólne stanowisko w tej sprawie, które wyraża brak zgody na wprowadzenie tego typu zmian. Generują one nieprzewidywalne koszty dla samorządów i brak jakichkolwiek przychodów z tytułu ich realizacji. Starostowie potwierdzili wspólne stanowisko w tej sprawie.

W trakcie spotkania włodarze poruszyli jeszcze tematykę związaną ze szkolnictwem zawodowym, bezrobociem i dostosowaniem kadr do wymogów obecnego rynku pracy. Potwierdzili także chęć kontynuowania spotkań. Wyrażając nadzieję, że wspólnie razem można wypracować wiele  pomysłów ważnych dla naszego regionu.

Po dyskusji uczestnicy odwiedzili firmę INSTAL-FILTER SA, tam Prezes Zarządu Mirosław Litke przedstawił historię firmy oraz oprowadził

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo