Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego

Pierwszego grudnia odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kościanie posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

Celem spotkania było omówienie współpracy Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi w przyszłym roku. Wicestarosta Michał Jurga zarysował zebranym projekt budżetu powiatu na przyszły rok i plany inwestycyjne na następne lata. Zwrócił uwagę na szeroki zakres możliwości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem.

Powiedział, również, że Powiat jako samorząd nie ma możliwości przekazywania organizacjom pozarządowym pieniędzy na luźnych zasadach tylko musi to być konkretna dotacja na dane zadanie. Przekazanie środków na działalność w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia może mieć miejsce tylko wówczas, gdy organizacja weźmie udział w ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe otwartym konkursie ofert. Konkurs zostanie ogłoszony w grudniu. Zespół zapoznał się z projektem uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego w tej sprawie. Projekt budżetu na 2006 rok w zakresie dotyczącym działalności organizacji pozarządowych oraz związanych z nim konkursów ofert, uzyskał jednomyślną, pozytywną opinię Zespołu. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zapoznali się również z informacją o planowanych środkach, którymi dysponuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo