Spotkanie Partnerstwa Lokalnego

W poniedziałek, 14 grudnia 2009 roku odbyło się spotkanie członków Partnerstwa Lokalnego. Jest to forum współpracy między samorządem powiatowym, pracodawcami, szkołami ponadgimnazjalnymi i instytucjami rynku pracy, m.in. Powiatowym Urzędem Pracy. Do udziału w spotkaniu zaproszono również przedstawicieli wszystkich samorządów gminnych.

Na początku zapoznano się z ofertą Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego Fundacji UAM dla małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczącą współpracy międzynarodowej w ramach sieci Enterprise Europe Network. Głównym celem funkcjonowania sieci EEN jest świadczenie zintegrowanych usług wspierających działalność gospodarczą i innowacje poprzez wsparcie międzynarodowej działalności handlowej, wsparcie rozwoju technologicznego poprzez międzynarodowy transfer technologii, wsparcie działalności badawczo-rozwojowej.

W dalszej części spotkania podsumowano i przedstawiono wypracowane wspólnie - na poprzednim spotkaniu Partnerstwa Lokalnego - założenia i priorytety, które stanowić będą podstawy Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.

Na zakończenie Andrzej Jęcz, starosta kościański oraz przedstawiciele gmin powiatu omówili zaplanowane w przyszłym roku inwestycje, które mają poprawić infrastrukturę w powiecie kościańskim.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo