Seminarium – Chrońmy dzieci. Zapraszamy

W piątek, 27 października 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie (ul. Gostyńska 38) odbędzie się specjalistyczne seminarium z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem pt. „CHRONIMY DZIECI”. 

Spotkanie jest skierowane do specjalistów „pierwszego kontaktu” z rodziną, w tym m.in. nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych, kadry placówek edukacyjnych i opiekuńczych.

Organizatorem seminarium jest Fundacja „Dziecko w Centrum". Celem seminarium jest wsparcie w działaniu lokalnych specjalistów w sytuacji podejrzenia krzywdzenia i zaniedbywania dziecka, uwrażliwienie na potrzeby dziecka krzywdzonego, wyposażanie w konkretne narzędzia ułatwiające rozpoznawanie krzywdzenia i zaniedbywania oraz wzmocnienie lokalnych systemów ochrony dziecka. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

Więcej informacji: http://dzieckowcentrum.org/seminarium-koscian-27-10-2017/


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W SEMINARIUM

Aby wziąć udział w seminarium, prosimy o przesłanie maila na adres: szkolenia@dzieckowcentrum.org z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, telefon, nazwa instytucji/organizacji.

Organizacja seminarium współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA - specjalistyczne wsparcie wielkopolskich rodzin ukierunkowane na budowanie i wzmocnienie spójności rodziny oraz ochronę dzieci” realizowanego przez Fundację „Dziecko w Centrum".ZAPRASZAMY!
Liczba miejsc ograniczona.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo