Ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie

Dodano: 09 lutego 2018

Od 20 stycznia do 22 lutego trwa w powiecie kościańskim kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską obejmie w tym roku 488 mieszkańców powiatu, mężczyzn urodzonych w 1999 roku oraz 11 kobiet.

Powiatowa Komisja Lekarska pracuje w godz. od 7:00 do 15:00 w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (sala nr 103). Od 20 stycznia do 5 lutego komisja lekarska przebadała 147 osób.

Na terenie całego kraju tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 30 stycznia do 28 kwietnia i obejmie około 220 tys. osób, głównie mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Do kwalifikacji mogą się również zgłosić ochotnicy, w tym kobiety, w wieku od 18 do 24 lat, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

Kwalifikacja wojskowa w 2009 roku zastąpiła pobór w związku z likwidacją obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Zniesienie służby zasadniczej nie oznacza, że nie trzeba już stawać przed komisją lekarską. Celem kwalifikacji wojskowej, która nadal jest obowiązkowa, jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Po wyznaczeniu kategorii zdrowia wszyscy podlegający kwalifikacji wojskowej zostają automatycznie przeniesieni do rezerwy mobilizacyjnej. Za niestawienie się do kwalifikacji grozi grzywna lub ograniczenie wolności.