Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2017-powierzenie

W dniu 9 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku, w formie powierzenia, zadań będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

 

Wykaz ofert, które otrzymały dotację, do pobrania poniżej.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo