Rozstrzygnięcie Ferie zimowe na sportowo 2019

Zarząd Powiatu Kościańskiego  podjął uchwałę w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Porgramu " Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży".

Wykaz zadań włączonych do Programu oraz zadań, które nie zostały włączone do Programu przedstawia Uchwała- do pobrania poniżej.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo