Rozpoczęły się prace na drodze Żelazno - Stankowo.

Rozpoczęły się roboty budowlane na odcinku drogi z Żelazna do Stankowa. Na drodze gruntowej trwa korytowanie oraz układane są dolne warstwy podbudowy. Jest to pierwszy etap przebudowy drogi Wieszkowo – Żelazno – Stankowo, która rozłożona została na dwa lata.

W ramach zadania w tym roku na długości 2 190 metrów na drodze gruntowej położona zostanie nawierzchnia bitumiczna, pobocze wzmocnione zostanie pofrezem. Rowy zostaną otworzone i odmulone lub wykopane. Zjazdy na pola będą miały nawierzchnię z kruszywa łamanego. Wykonane zostanie też odwodnienie, a przepusty wymienione zostaną na nowe. Ponadto na przepustach staną bariery ochronne. Droga zostanie też oznakowana, na jezdni wymalowane zostanie oznakowanie poziome, a wzdłuż drogi staną znaki.

Koszt tegorocznej inwestycji to blisko 1,5 mln złotych.

Wykonawcą robót jest firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Drugi etap tego zadania będzie realizowany w roku 2018. 

Przebudowa całej drogi tj, odcinka Wieszkowo – Żelazno - Stankowo obejmie łącznie 3 840 metrów. Całkowity koszt przebudowy tej drogi to blisko 3 mln 100 tys. złotych. Powiat Kościański pozyskał dofinansowanie na przebudowę drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1 959 235 złotych.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo