Równać Szanse 2007 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu) ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2007 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Wnioski można składać do 5 marca 2007.

Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukcyjnych młodzieży z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

O dofinansowanie projektów adresowanych do młodziezy w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji). Maksymalna kwota dotacji to 20 tys. zł.

Działania w ramach programu powinny sie rozpoczynać nie wcześniej niż 1 czerwca 2007 r. i nie trwać dłużej niz do 31 marca 2008 r. Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują sie na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl/strona.php?p=871

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo