Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

We wtorek 27 grudnia 2005 roku Michał Jurga Wicestarosta Kościański i Edward Strzymiński Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego z okazji 87 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego złożyli w imieniu mieszkańców i władz Powiatu Kościańskiego wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym powstańczy zryw, znajdującym się na pl. Paderewskiego w Kościanie.

Wiązanki kwiatów złożyli również przedstawiciele samorządu miejskiego, kombatantów i harcerzy.

18 grudnia 1918 r. Komenda Drużyny Skautowej (Janusz Czaplicki, Józef Kamiński i Jan Banaszak) utworzyła oddział zbrojny pod nazwą "Rezerwa Skautowa". W jego skład wchodzili młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat, w liczbie ok. 65 osób. W czasie pierwszego próbnego alarmu przeprowadzonego na terenie łazienek miejskich stawiło się ok. 100 osób. Dowództwo sprawował Józef Kamiński, a poszczególnymi plutonami dowodzili: Jan Banaszak, Janusz Czaplicki, Maksymilian Tomaszewski i Roman Żakowski. Ogromnym sukcesem tego oddziału było opanowanie w nocy z 29 na 30 grudnia 1918 r. magazynu broni znajdującego się na terenie Zakładu Psychiatrycznego. Zdobyto znaczna ilość karabinów ręcznych oraz ciężkich i lekkich karabinów maszynowych, pistoletów, amunicji i granatów. Część zdobyczy trafiła do innych oddziałów. 4 stycznia 1919 r. "Rezerwa Skautowa" ruszyła z pomocą do Rakoniewic, gdzie brała udział w rozbrajaniu okolicznych kolonistów niemieckich. Po powrocie do Kościana 9 stycznia skierowana została w sile 57 ludzi w okolice Pawłowic. W starciu pod Tworzanicami, do jakiego doszło 11 stycznia, Rezerwa straciła pierwszego poległego skauta. Był nim Franciszek Masztalerz, którego grób znajduje się w Kwaterze Obrońców Ojczyzny na Starym Cmentarzy Parafialnym w Kościanie.

Poszczególne części "Rezerwy Skautowej" weszły późnij w skład 6. pułku Strzelców Wielkopolskich. W pierwszych dniach stycznia 1919 r. Kościanowi zagrażało uderzenie niemieckie od strony Górki Duchownej, dlatego po dowództwem Stanisława Sikory zorganizowano kolejny oddział, w skład którego weszli ochotnicy z Kościana i okolicy. Powiatowa Rada Ludowa w Kościanie podjęła uchwałę o utworzeniu I Batalionu Polskiego, który skierowano do walk na froncie południowo - zachodnim.

I Kościańska Kompania Polowa dowodzona przez Stefana Maya wzięła udział w walkach pod Lesznem 27 stycznia 1919 r. 1 lutego walczyła pod Murkowicami, a 2 pod Klonówcem. Kompania Stanisława Sikory od 9 do 12 stycznia brała udział w walkach pod Górką Duchowną i Goniembicami. 12 stycznia została rozbita, a dowódca z dwoma plutonami wycofał się do Osiecznej i Kościana. Na stanowisku utrzymał się tylko pluton Władysława Mocka. Po przeorganizowaniu kompania brała udział w zajęciu Lipna Nowego.

W działaniach bojowych uczestniczyła także Kompania Kiełczewska sierż. Józefa Korbika, która od 6 stycznia 1919 r. obsadzała teren Cukrowni w Kościanie i stąd kierowała patrole w kierunku Starego Bojanowa. 10 stycznia kompanie w sile około 100 ludzi skierowano do Starego Bojanowa, a następnie do Górki Duchownej, gdzie doszło do starcia z pociągiem pancernym, który nadjechał od strony Leszna. Kompania dowodził wówczas kpr. Władysław Mocek. W tym samym dniu kompania obsadziła leśniczówkę Krzyżowiec w okolicy Włoszakowic. 23 stycznia ponownie walczyła w okolicy Lipna Nowego, a w końcu stycznia obsadziła odcinek batalionowy "Boguszyn".

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo