Rekordowa liczba stypendystów

W tym roku stypendium Starosty Kościańskiego otrzymało 80 osób - 40 uczniów i 40 studentów. Jest to największa, jak dotąd grupa osób, które otrzymały stypendia w jednym roku. Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczy na ten cel 208 tys. złotych.  – Bardzo się cieszę, że możemy ich przyznać coraz więcej – mówił starosta kościański podczas spotkania ze stypendystami i ich najbliższymi. - To świadczy o tym, że wzrasta poziom nauki wśród młodzieży z powiatu. Jestem pewien, że środki przeznaczone na stypendia to są najlepiej i najsensowniej zainwestowane pieniądze. Starosta B. Turski zadeklarował, że w kolejnych latach przyznawanie stypendiów uzdolnionej młodzieży będzie kontynuowane.

Uroczystość wręczenia aktów nadania stypendiów odbyła się 20 listopada 2017 roku. Ze studentami oraz uczniami spotkali się starosta Bernard Turski oraz wicestarosta Stefan Stachowiak.

– Co roku przyznajemy stypendia uczniom i studentom. Robimy to od 2003 roku. W tym czasie przyznaliśmy stypendia grupie 1171 osób – poinformował starosta. - Przez te wszystkie lata samorząd Powiatu przeznaczył na stypendia 1 713 000 złotych – dodał B. Turski. Starosta opisał jak wyglądało przyznawanie stypendiów w poszczególnych latach, ile osób z nich skorzystało i jakie środki zostały przeznaczone na ten cel.

W roku szkolnym i akademickim stypendia dla studentów wynoszą 300 złotych miesięcznie. Stypendyści będą je otrzymywać przez 9 miesięcy. Stypendium Starosty dla uczniów jest przyznawane przez 10 miesięcy i wynosi 250 złotych.

O przyznanie stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy spełniali następujące warunki: posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego, są uczniami publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, ukończyli I rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej, osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00).

O przyznanie stypendium mogli ubiegać się studenci, którzy spełniali następujące warunki: posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego, są studentami studiów wyższych studiującymi w trybie dziennym i zaocznym na uczelniach publicznych i niepublicznych, ukończyli I rok studiów, osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50).


Uczniowie, którzy otrzymali stypendium Starosty Kościańskiego:

Zofia Katarzyna Szymanowska

I LO Kościan

Karolina Marchewka

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu

Małgorzata Rayall de Ragan

 

Zespół Szkół nr 2 w Lesznie

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi

Aleksandra Nowacka

I LO Kościan

Łukasz Piotr Matyaszczyk

I LO Kościan

Alicja Mueller

I LO Kościan

Jakub Grześkowiak

I LO Kościan

Monika Przybylska

 

ZSP Nietążkowo

Technikum Hotelarstwa z concierge

Piotr Dudziak

I LO Kościan

Jakub Bartosz Piątkowiak

ZSP Kościan

TE

Weronika Kośmider

I LO Kościan

Adam Krzysztof  Urbański

I LO Kościan

Jędrzej Smok

I LO Kościan

Szymon Grześkowiak

 

ZSP Nietążkowo

LO

Dariusz Olejnik

 

ZSP Kościan

Technikum Ekonomiczne

Weronika Buchert

 

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Technikum Hotelarstwa

Piotr Michałowski

I LO Kościan

Wiktoria Glinkowska

I LO Kościan

Julia Frąckowiak

I LO Kościan

Julia Urbaniak

I LO Kościan

Klaudia Tomczak

 

Zespół Szkół Technicznych w Śremie

II LO

Oliwia Szul

I LO w Lesznie

Mateusz Perz

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie

Technikum

Jagoda Brzozowska

II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

Jagoda Maria Maćkowiak

I LO Kościan

Anna Łowicka

I LO Kościan

Anna Maria Kaczmarek

I LO Kościan

Patrycja Kozłowska

I LO Kościan

Paulina Wesołek

I LO Kościan

Julia Adamczak

I LO Kościan

Barbara Kaczmarek

 

ZSP Kościan

LO

Natalia Jagsch

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie

Technikum

Dorian Książyk

 

Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Technikum

Olga Prałat

 

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie

Technikum Rolnicze

Sara Drozdek

I LO Kościan

Maria Peda

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

Julia Janowicz

I LO Kościan

Wiktoria Dolczewska

I LO Kościan

Tomasz Cichocki

V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Zuzanna Taciak

I LO Kościan

 

Studenci, którzy otrzymali stypendium Starosty Kościańskiego:

Joanna Ambroży

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunek: Lekarski

Małgorzata Maik

 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Kierunek: Wzornictwo

Agnieszka Bajsert

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka

Marika Joanna Szłapka

 

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Kierunek: Techniki dentystyczne

Joanna Szklarska

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunek: Zarządzanie

Aneta Wasyniak

 

PWSZ w Lesznie

Kierunek: Logistyka

Kamil Czaiński

 

UAM Poznań

Kierunek: Filologia

Adrianna Sałapatek

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunek: Medycyna roślin

Dagmara Antczak

 

UAM Poznań

Kierunek: Dialog i doradztwo społeczne

Monika Spławska

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunek: Polityka społeczna

Bartosz Wojtkowiak

 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierunek: Lekarski

Tomasz Albert Piotrowski

 

UAM Poznań

Kierunek: Katechetyczny

Dariusz Piotrowski

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek: Prawo

Paulina Ratajczak

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunek: Zarządzanie

Tomasz Michałowicz

 

UAM Poznań

Kierunek: Zarządzanie środowiskiem

Ewelina Niklas

 

UAM Poznań

Kierunek: Geologia

Luiza Marlena Szmyt

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek: Prawo

Monika Gumna

 

UAM Poznań

Kierunek: Praca socjalna

Tomasz Pawlak

 

PWSZ w Lesznie

Kierunek: Pielęgniarstwo

Łukasz Jankowski

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Adam Matysiak

 

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Anna Matuszkowiak

 

UAM Poznań

Kierunek: Pedagogika

Marlena Bryszak

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek: Pedagogika

Magdalena Książyk

 

UAM Poznań

Kierunek: Prawo europejskie

Justyna Szwarc

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunek: Medycyna roślin

Dominika Kretschmer

 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierunek: Farmacja

Lidia Szymkowiak

 

UAM Poznań

Kierunek: Biologia

Szymon Borowski

 

Politechnika Poznańska

Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa

Michalina Grabowska

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunek: Leśnictwo

Anna Majewska

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunek: Zarządzanie

Natalia Skrzypek

 

UAM Poznań

Kierunek: Pedagogika

Michał Dolata

 

Politechnika Poznańska

Kierunek: Informatyka

Jagoda Bąkowska

 

UAM Poznań

Kierunek: Administracja

Karina Mania

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Judyta Kaźmierczak

 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierunek: Górnictwo i geologia

Tomasz Zimowski

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunek: Informatyka

Michał Brudło

 

Uniwersytet jagielloński w Krakowie Collegium Medicum

Kierunek: Lekarski

Kamila Bulińska

 

UAM Poznań

Kierunek: Historia

Hanna Wilk

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Marta Majchrzak

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunek: Zarządzanie

 

 


 


Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo