Rehabilitacja Lecznicza

Rehabilitacja lecznicza to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia. Wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

I. Dział (pracownia) fizjoterapii – fizjoterapia ambulatoryjna

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a, tel. (065) 5115150

 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

 3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, Krzywiń ul.  Chłapowskiego 34, tel. 065517-04-42

 4. Ośrodek Rehabilitacyjny W Kościanie, Kościan, ul. Bączkowskiego 11A, tel. (65) 512 12 70

 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety Rehabilitacji Terapia w Kościanie, Kościan, ul. Gostyńska 54, tel. 65 5110909

 6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, Śmigiel, ul. Mickiewicza 2, tel. 65 518 00 14

 7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, Krzywiń ul. Chłapowskiego 34, Tel. 065 517-04-42

II. Oddział rehabilitacyjny – rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

III. Oddział rehabilitacji neurologicznej

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie pl. Paderewskiego 1a, tel. 65 511 51 22

IV. Ośrodek rehabilitacji dziennej – rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym

 1. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11 A, tel. 0655121270

 2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie pl. Paderewskiego 1a, tel. (065)5115122

 3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

V.  Ośrodek rehabilitacji dziennej – rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalny 7, tel. 65 512 08 55

VI.  Ośrodek rehabilitacji dziennej – rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11A, tel. 0655121270

VII. Poradnia rehabilitacyjna - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie ul. Bernardyńska 4, tel. 65 5121266

 2. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, Kościan, Bączkowskiego 11A, tel. (65) 512 12 70