Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

PUBLICZNE  ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnejw Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, tel. (065)5115122

3. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11 A, tel. 0655121270