Przemoc w rodzinie z dzieckiem – spotkanie w sprawie procedur postępowania

We wtorek, 7 marca  2017 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie odbyło się robocze spotkanie dotyczące realizacji w powiecie kościańskim Ustawy z dn. 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności art. 12a mówiącego o odebraniu dziecka rodzicom, opiekunom prawnym, w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia.

       Na to spotkanie Starosta Kościański zaprosił przedstawicieli instytucji, które są w jakikolwiek sposób zobowiązane do realizacji w/w ustawy. W spotkaniu, oprócz starosty B. Turskiego oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Małgorzaty Przybyły, udział wzięli: sędzia rodzinna Sądu Rejonowego w Kościanie Violetta Dodot, kierownik służby kuratorskiej w Kościanie Katarzyna Zborowska, Komendant Powiatowy Policji w Kościanie  mł. insp. Andrzej Zakrzewski, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Kościanie podinsp. Romuald Chudziński, mł. asp. Izabela Czerwińska, dyrektor SP ZOZ w Kościanie Piotr Lehmann, kierownik Pogotowia Ratunkowego w Kościanie Gracjan Piotrowski, pracownik PCPR w Kościanie Agnieszka Marszewska.

        Udziału w tym spotkaniu nie wzięli kierownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, ponieważ wypowiedzieli się oni w tej sprawie na spotkaniu zorganizowanym w lutym przez Sąd Rejonowy i Służbę.

        Celem tego spotkania było wypracowanie określonych procedur umieszczania dzieci poza rodziną biologiczną, w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. Cytowana wyżej ustawa określa obowiązki poszczególnych służb, jednak nie precyzuje kto ma faktycznie przewieźć dziecko np. do rodziny zastępczej. Ta luka prawna sprawia największy problem służbom. Sytuacje interwencyjnego odbierania dziecka w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a więc jeszcze przed wydaniem postanowienia przez sąd, odbywają się bardzo rzadko, jednocześnie w dość dramatycznych okolicznościach. Działania służb w takich warunkach muszą być zdecydowane i skoordynowane, aby jak najszybciej zapewnić bezpieczeństwo dziecku i przerwać ciąg traumatycznych dla niego zdarzeń.

          Po burzliwej dyskusji podjęto najważniejsze ustalenie, że w takich przypadkach przewóz dziecka zapewni transport medyczny kościańskiego szpitala. Będzie to najbezpieczniejsze dla dziecka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie podjęło się stworzenia procedur, które uwzględnią różne sytuacje mogące zaistnieć w czasie wykonywania czynności służbowych przy odbiorze dziecka, wersję roboczą PCPR skonsultuje z zainteresowanymi podmiotami. Ustalone procedury zostaną przekazane wszystkim zainteresowanym i pozwolą prawidłowo realizować ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.   

mp

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo