Przebudują ul. Krętą w Starym Bojanowie

Firma Pol - Dróg Drawsko Pomorskie S.A. przebuduje ulicę Krętą w Starym Bojanowie.

W ramach prac, które kosztować będą ponad 283 tys. złotych, planowane jest poszerzenie jezdni do 5,5 metra, frezowanie nawierzchni oraz zabezpieczenie jej geosiatką, a także położenie nowej nawierzchni bitumicznej. Na zjazdach na drogi boczne ułożona zostanie nawierzchnia z kruszywa łamanego. Ponadto odtworzone lub odmulone zostaną rowy.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo