Projekt edukacyjny „Nowoczesna i proeuropejska szkoła” zakończony

Nauczyciele ZSP im. Franciszka Ratajczaka podsumowali  projekt unijny  „Nowoczesna i proeuropejska szkoła”, w którym brali udział.

Na dwutygodniowe zagraniczne kursy językowe i metodyczno-językowe w lipcu i sierpniu 2017 roku wyjechało sześciu nauczycieli z ZSP  im F. Ratajczaka w Kościanie, którzy po ukończeniu szkolenia otrzymali certyfikaty Europass Mobilność i Europass Paszport Językowy.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy szkoły poprzez podniesienie umiejętności, kompetencji zawodowych i unowocześnienie metod nauczania nauczycieli ZSP. Ważnym aspektem programu była wymiana  doświadczeń z nauczycielami z innych państw, nawiązanie nowych kontaktów w celu realizowania kolejnych programów unijnych oraz umacnianie wymiaru europejskości szkoły.

Program  finansowany był ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizującej projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój  (PO WER) w sektorze Edukacja Szkolna. Dofinansowanie w wysokości  ponad 66 tys. zł obejmowało koszty podróży, wsparcie indywidualne i organizacyjne oraz opłatę za kurs. 

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo